DATAKOM, s.r.o.

Rosina 23, 013 22 Rosina

Cenník

 

CENNÍK SPRACOVANIA ÚČTOVNÍCTVA od 1.1.2018

Podvojné účtovníctvo

Počet položiek

Platca DPH, cena v €

Neplatca DPH, cena v €

1-50

  50,00

  40,00

51-100

  70,00

  50,00

101-150

100,00

  80,00

151-200

130,00

110,00

201-250

170,00

140,00

251-300

210,00

170,00

301-350

240,00

210,00

351-400

280,00

240,00

401-450

320,00

270,00

451-500

350,00

310,00

 

Jednoduché účtovníctvo

Počet položiek Platca DPH, cena v € Neplatca DPH, cena v €
1-50   40,00   30,00
51-100   50,00   40,00
101-150   80,00   70,00
151-200 110,00 100,00
201-250 140,00 120,00
251-300 170,00 150,00
301-350 210,00 180,00
351-400 240,00 200,00
401-450 270,00 230,00
451-500 310,00 260,00

 

Paušálna cena zahŕňa:

 • spracovanie dokladov pre zaúčtovanie podľa Postupov účtovania
 • zaúčtovanie odberateľských a dodávateľských faktúr, príjmových a výdavkových pokladničných dokladov, bankových výpisov a interných dokladov
 • inventúru všetkých účtov
 • evidenciu dlhodobého majetku na kartách majetku, zostavenie plánu daňových a účtovných odpisov
 • evidenciu drobného majetku
 • tvorbu opravných položiek
 • tvorbu zákonných a ostatných rezerv
 • elektronickú komunikáciu s finančnou správou pri odosielaní daňového priznania k DPH, súhrnného výkazu a kontrolného výkazu

V prípade, že vám nevyhovuje paušálny spôsob fakturácie účtovných služieb je možné dohodnúť fakturáciu za presný počet účtovných položiek (položiek v účtovnom denníku/peňažnom denníku) za aktuálne spracované obdobie.

Cena za účtovnú položku :

 • Cena za účtovnú položku v jednoduchom účtovníctve je 0,50 € pre neplatcu DPH.
 • Cena za účtovnú položku v jednoduchom účtovníctve je 0,60 € pre platcu DPH.
 • Cena za účtovnú položku v podvojnom účtovníctve je 0,60 € pre neplatcu DPH.
 • Cena za účtovnú položku v podvojnom účtovníctve je 0,70 € pre platcu DPH.

 

Uvedené ceny nezahŕňajú vypracovanie účtovnej závierky a daňového priznania.

 

CENNÍK SPRACOVANIA MIEZD od 1.1.2018

Spracovanie miezd:

Počet zamestnancov Paušálna cena v €
51-60 450,00
61-70 500,00
71-80 550,00
81-90 600,00
91-100 650,00

Cena za spracovanie miezd za 1-50 zamestnancov je 8,- €/zamestnanec bez exekúcie. 

Cena za spracovanie miezd za 1-50 zamestnancov je 10,- €/zamestnanec s exekúciou.

Cena za vypracovanie cestovného príkazu tuzemského 5,- €.

Cena za vypracovanie cestovného príkazu zahraničného 6,- €.

 

Cena za spracovanie miezd zahŕňa:

 • spracovanie miezd podľa predloženej dochádzky
 • mesačné výkazy do SP a ZP
 • výplatné pásky zamestnancov, prehľad čerpania §§, odpracované hodiny
 • vyúčtovanie miezd, skladba mzdy, náklady firmy na zamestnanca
 • tvorba sociálneho fondu
 • podklady na úhradu miezd, daní a odvodov do SP a ZP
 • mesačný prehľad dane zo závislej činnosti na DU, ročné hlásenie za zamestnancov na DU
 • ročné zúčtovanie dane
 • vystavenie potvrdenia o zdaniteľných príjmov, potvrdenie o zaplatení dane (na účely darovania 2% alebo 3% dane)
 • zápočtové listy
 • ELDP

 

CENNÍK SPRACOVANIA daňových priznaní od 1.1.2018

Druh príjmu Typ daňového priznania Cena v €
Príjmy zo závislej činnosti tuzemsko A 20,00
Príjmy zo závislej činnosti zahraničie A 30,00
Príjmy zo závislej činnosti + ostatné príjmy B 30,00
Príjmy zo živnosti s uplatnením paušálnych výdavkov B 50,00
Príjmy zo živnosti s uplatnením paušálnych výdavkov + príjmy zo ZČ B 60,00

  

Daňové priznanie Cena v €
Daňové priznanie k DPH + kontrolný výkaz + súhrnný výkaz 20,00
Daňové priznanie k dani z príjmov FO + účtovná závierka už od 50,00
Daňové priznanie k dani z príjmov PO + účtovná závierka + poznámky už od 100,00
Daň z motorových vozidiel 20,00
+ každé ďalšie vozidlo 10,00

 

Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

Uvedené ceny sú informatívne a je možné ich po vzájomnej dohode s klientom upraviť. Vzhľadom na rozmanitosť podnikateľských činností a so zreteľom na individuálne požiadavky našich klientov je náročnosť spracovania účtovníctva a miezd rôzna. Od uvedených skutočností sa odvíja aj cena za poskytnuté služby.

 

Euro

Prihlásenie