DATAKOM, s.r.o.

Rosina 23, 013 22 Rosina

Cenník

 

CENNÍK SPRACOVANIA ÚČTOVNÍCTVA od 1.1.2020

Podvojné účtovníctvo

Počet položiek

Platca DPH, cena v €

Neplatca DPH, cena v €

1-50

  60,00

  50,00

51-100

  80,00

  70,00

101-150

130,00

100,00

151-200

180,00

150,00

201-250

230,00

200,00

251-300

280,00

250,00

301-350

330,00

300,00

351-400

380,00

350,00

401-450

430,00

400,00

451-500

480,00

450,00

 

Jednoduché účtovníctvo

Počet položiek Platca DPH, cena v € Neplatca DPH, cena v €
1-50   50,00   40,00
51-100   70,00   60,00
101-150 110,00   80,00
151-200 160,00 130,00
201-250 210,00 180,00
251-300 260,00 230,00
301-350 310,00 280,00
351-400 360,00 330,00
401-450 410,00 380,00
451-500 460,00 430,00

 

Paušálna cena zahŕňa:

 • spracovanie dokladov pre zaúčtovanie podľa Postupov účtovania
 • zaúčtovanie odberateľských a dodávateľských faktúr, príjmových a výdavkových pokladničných dokladov, bankových výpisov a interných dokladov
 • inventúru všetkých účtov
 • evidenciu dlhodobého majetku na kartách majetku, zostavenie plánu daňových a účtovných odpisov
 • evidenciu drobného majetku
 • tvorbu opravných položiek
 • tvorbu zákonných a ostatných rezerv
 • elektronickú komunikáciu s finančnou správou pri odosielaní daňového priznania k DPH, súhrnného výkazu a kontrolného výkazu

V prípade, že vám nevyhovuje paušálny spôsob fakturácie účtovných služieb je možné dohodnúť fakturáciu za presný počet účtovných položiek (položiek v účtovnom denníku/peňažnom denníku) za aktuálne spracované obdobie.

Cena za účtovnú položku :

 • Cena za účtovnú položku v jednoduchom účtovníctve je 0,70 € pre neplatcu DPH.
 • Cena za účtovnú položku v jednoduchom účtovníctve je 0,80 € pre platcu DPH.
 • Cena za účtovnú položku v podvojnom účtovníctve je 0,80 € pre neplatcu DPH.
 • Cena za účtovnú položku v podvojnom účtovníctve je 0,90 € pre platcu DPH.

 

Uvedené ceny nezahŕňajú vypracovanie účtovnej závierky a daňového priznania.

 

CENNÍK SPRACOVANIA MIEZD od 1.1.2020

Spracovanie miezd:

Počet zamestnancov Paušálna cena v €
51-60 550,00
61-70 650,00
71-80 750,00
81-90 850,00
91-100 950,00

Cena za spracovanie miezd za 1-50 zamestnancov je 10,- €/zamestnanec bez exekúcie. 

Cena za spracovanie miezd za 1-50 zamestnancov je 12,- €/zamestnanec s exekúciou.

Cena za vypracovanie cestovného príkazu tuzemského 8,- €.

Cena za vypracovanie cestovného príkazu zahraničného 10,- €.

 

Cena za spracovanie miezd zahŕňa:

 • spracovanie miezd podľa predloženej dochádzky
 • mesačné výkazy do SP a ZP
 • výplatné pásky zamestnancov, prehľad čerpania §§, odpracované hodiny
 • vyúčtovanie miezd, skladba mzdy, náklady firmy na zamestnanca
 • tvorba sociálneho fondu
 • podklady na úhradu miezd, daní a odvodov do SP a ZP
 • mesačný prehľad dane zo závislej činnosti na DU, ročné hlásenie za zamestnancov na DU
 • ročné zúčtovanie dane
 • vystavenie potvrdenia o zdaniteľných príjmov, potvrdenie o zaplatení dane (na účely darovania 2% alebo 3% dane)
 • zápočtové listy
 • ELDP

 

CENNÍK SPRACOVANIA daňových priznaní od 1.1.2020

Druh príjmu Typ daňového priznania Cena v €
Príjmy zo závislej činnosti tuzemsko A 30,00
Príjmy zo závislej činnosti zahraničie A 40,00
Príjmy zo závislej činnosti + ostatné príjmy B 50,00
Príjmy zo živnosti s uplatnením paušálnych výdavkov B 50,00
Príjmy zo živnosti s uplatnením paušálnych výdavkov + príjmy zo ZČ B 80,00

  

Daňové priznanie Cena v €
Daňové priznanie k DPH + kontrolný výkaz + súhrnný výkaz 60,00
Daňové priznanie k dani z príjmov FO + účtovná závierka už od 100,00
Daňové priznanie k dani z príjmov PO + účtovná závierka + poznámky už od 150,00
Daň z motorových vozidiel 30,00
+ každé ďalšie vozidlo 10,00

 

Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

Uvedené ceny sú informatívne a je možné ich po vzájomnej dohode s klientom upraviť. Vzhľadom na rozmanitosť podnikateľských činností a so zreteľom na individuálne požiadavky našich klientov je náročnosť spracovania účtovníctva a miezd rôzna. Od uvedených skutočností sa odvíja aj cena za poskytnuté služby.

 

Euro

Prihlásenie