DATAKOM, s.r.o.

Rosina 23, 013 22 Rosina

Mzdy a personalistika

Ponúkame komplexné spracovanie miezd a personalistiky. Ušetrite čas a náklady. Zabezpečíme externú alebo internú správu miezd. Našim základným prístupom je kvalitné a diskrétne spracovanie mzdových údajov.

Ponúkame tieto služby:

Mzdový servis, skoré a kompletné spracovanie podkladov pre mzdy, odvody a dane

Sledovanie legislatívnych zmien a okamžité uplatnenie v praxi

Rýchlosť a flexibilita reakcie na požiadavky klientov

Včasné a komplexné spracovanie prihlášok, odhlášok a povinných hlásení

Rýchle, správne spracovanie a výpočet miezd, odvodov a daní

Spracovanie mesačných výkazov, spracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

Vedenie kompletnej mzdovej agendy, komunikácie s daňovým úradom, poisťovňami, štatistickým úradomVčasné a prehľadné spracovanie výplatných pások s komplexným rozpisom vrátane zrážok miezd zamestnancov, dovoleniek a ďalších údajov

Výpočet priemerov pre pracovnoprávne účely

Výpočet denných vymeriavacích základov pre náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti

Pravidelná a včasná úhrada miezd, odvodov a daní

Kvalitné softvérové a technické vybavenie

Efektívne spracovanie miezd a návrhy pre optimalizácie mzdových procesov

 

 

 

Prihlásenie